Gratis vrijblijvend advies over uw hemelwater

Bron: Brochure Gemeente Nijmegen

Afgelopen zaterdag 29 april 2017 zijn we weer als straat bij elkaar geweest om te praten over onze milieuaanpak, nu in het kader van Nijmegen is Greencapital van Europa 2018. Een bijdrage kan zijn om spaarzamer om te gaan met het hemelwater, dat op je dak valt en geleid kan worden naar de tuin. Deze maand 23 mei ‘s middags is het mogelijk thuis gratis en vrijblijvend advies te krijgen van een deskundige van de gemeente.

Behoud van eigen regenwater

Regenwater is behoorlijk schoon. Het is jammer dat dit zomaar via de regenpijp in het riool loopt. Een andere aanpak is het regenwater van de daken af te koppelen en de tuin daarmee te bevloeien.

Voordelen hiervan zijn:

  1. Ontlasten van het riool, m.n. bij heftige regenbuien.
  2. Zuiveringsinstallaties worden minder belast.
  3. Grondwater wordt aangevuld.
  4. Regenwater bereikt de rivieren met vertraging waardoor hoogwater minder snel optreedt.

Voorbeeld: Als je een dak van 50 m2 afkoppelt, dan gaat er jaarlijks 35.000 liter water minder het riool in. Dat zijn 175 regentonnen van 200 liter.

Afkoppelen kan in overleg met de gemeente. Er is dan ook een subsidie te verdienen: €5 per m2 afgekoppeld oppervlak als het water ondergronds wordt geloosd of €10 als dit bovengronds gebeurt. Alle informatie hierover is te vinden op http://waterbewust.nl/.

Voorstel: Heb je hiervoor in principe belangstelling, laat dit dan vóór 9 mei aan ons weten. We nodigen dan de waterexpert van de gemeente uit om te adviseren hoe het aan te pakken en wat te veranderen.

Jan van Dijk      janenliesbeth24@fo.nl   024-3230098
Theo Klaassen   theokl@planet.nl      024-3225329

 

Gratis vrijblijvend advies over uw hemelwater