Boomspiegel beplanten én Groenstrook-onderhoud

Er zijn 10.000 door de gemeente geschonken krokus bolletjes afgeleverd! Deze mogen we met z’n allen gaan planten rondom de bomen. Aanstaande zondag (13 dec) gaan we om 14.00 uur naar buiten met een schepje , grote vork of lepel om dan de bolletjes te planten. En ons daarna te verheugen op de lente! Door aan te melden voor het boomspiegel plan gaan wij ook na de krokus bloei voor mooi groen gedurende het hele jaar.

BOOMSPIEGELS.
Beplanten van de boomspiegels in Witsenburgselaan met bijvoorbeeld drie te kiezen planten (bv persicaria, aster, boshyacint) aan te vullen met bloembolletjes of kleinere bloemetjes (sneeuwklokje, vergeetmijnietje, krokusjes).

Waarom? Het verlevendigt het straatbeeld; geeft meer kleur; mogelijk meer bijen, maakt ons betrokkene bij elkaar en de straat.

Voorwaarde? Voorwaarde is dat er eenduidige planten worden gebruikt en dat u samen met uw buren de aaneengesloten grasstroken naast de boomspiegel ook zelf wilt onderhouden. Belangrijk voor het slagen van dit plan, is dat er door de hele buurt een aantal groene vingers gevonden worden.  Meld u daarom eventueel samen met uw directe buren aan.

Kosten? Dit project zou in combinatie met de groentegels gefinancierd kunnen worden door de gemeente , aangezien de jaarlijkse onderhoudskosten voor deze stukken naar verwachting hoger liggen dan deze eenmalige investeringskosten. Begroot is dan ook dat dit project voor de gemeente snel terug te verdienen is, wat potentieel jaarlijks ruimte maakt voor nieuwe projecten in de buurt. We zijn in gesprek met de gemeente/ wijkbeheerder hierover.

 Voor/nadelen:

Voordeel: iedere bewoner kan voor ‘zíjn/haar’ boom kiezen om wel/niet mee te doen; we kunnen de al beplantte boomspiegels op elkaar afstemmen.

Nadeel: het is alleen nog de Witsenburgselaan betreffend, maar het is wel een haalbare eerste groene actie.

GROENTEGELS
Eigen beheer grasperkjes tussen de bomen. Dit sluit natuurlijk aan bij de eerstgenoemde actie. We hebben de gemeente/wijkbeheerder naar de mogelijkheid gevraagd hoe de buurt deze twee plannen kan en mag realiseren. Door aan te melden voor het Groenplan, maken we daartoe een kaart van de hele buurt, met daarin aangegeven welke groenstroken zelf onderhouden worden. Deze kaart én de verbinding van meerdere zelfonderhoud-groenstroken zijn noodzakelijk  om de werkbaarheid voor de gemeentelijk groen onderhouders blijvend te bewerkstelligen. 

Waarom?  We kunnen de perkjes beter, mooier zelf onderhouden; de grote grasmaaiers beschadigen de aanplanting op de boomspiegels en beletten uitloop van de kleine bollen en bloemen in het gras. 

Kosten: geen extra kosten; het bespaart de gemeente jaarlijks onderhoudskosten

Nadeel/voordeel: Ook dit is een individueel project, met gelijke voor- en nadelen als de boomspiegels.

Link met sociaal: we kunnen eigen grasmachientjes (handmaaier) eventueel delen voor de perkjes; cq mensen kunnen voor en met elkaar de grasperkjes onderhouden.