Groen

Buurtfauna

Buurtfauna

Tussen de Appjes met bloemen uit onze bloementuin duiken ook steeds vaker foto’s op van insecten die om en nabij onze buurt worden gespot. Ook daarvan zijn de namen van harte welkom. Zie meer hierover onze buurt WASC-app.