Zonnepanelen

zonnepanelenSubsidie tot 31 december 2015
Er zijn al de nodig zonnepanelen in onze wijk op de daken geplaatst. Op platte en schuine daken. Denk aan de subsidie die de Gemeente Nijmegen geeft als men voor 31 december 2015 een offerte heeft opgevraagd en een subsidie-aanvraag heeft ingediend.

Zie voor praktische informatie ook: Eindelijk Zon

WASC Energie Cooperatie
Wie meer panelen wil of liever panelen elders in de wijk wil mee financieren via een WASC Energie Cooperatie kan hier binnenkort meer informatie verwachten. De Gemeente Nijmegen gaat in 2016 uitvoerig aandacht vragen voor Energie Cooperaties. De netto-opbrengst van de verkoop van stroom wordt dan terugbetaald aan de deelnemers.

Aanmelden voor collectieve zonnepanelen in onze wijk kan ook op deze site: Aanmelden