Steun WASC activiteiten

Financiëel

Een donatie in de vorm van een vrijwillige bijdrage is uiteraard welkom. Wij besteden dit bijvoorbeeld aan onderhoud en reparatie van onze tenten. Tijdens ons midwinterfeest brengen wij ons spaarvarken mee, waarin u een bijdrage kunt achterlaten.  Uiteraard kunt u ook één van de commissieleden hiervoor benaderen.

(Om kosten laag te houden, hebben wij niet een eigen rekeningnummer dat we hiervoor kunnen gebruiken).

Werkgroepen

Er is een feestcommissie die het jaarlijkse buurtfeest organiseert. Er is een duurzaamheids-commissie “Fris Denk Doen”, die kleinschalige wijkprojecten ontwikkelt. Buurtborrels zijn er voor de gezelligheid, maar ook om deze wijkprojecten onder de aandacht te brengen of om nieuwe ideeën op te doen.

Beide werkgroepen zijn altijd op zoek naar ondernemende buurtbewoners! Meld je aan.

Alle hulp is welkom. Ook als je geen zin hebt om regelmatig te vergaderen, kunnen we je hulp goed gebruiken. Bijvoorbeeld om mee te helpen bij het opzetten van de tent of het maken van soep voor het midwinterfeest.

Wijkprojecten

Laat weten wanneer je een goed idee hebt voor een wijkproject. Voorbeelden hiervan zijn het klimaatstraatfeest, de nestkasten voor de gierzwaluwen of de duurzaamheidsmarkt.Een ander voorbeeld, dat we heel leuk zouden vinden, is om iets met muziek te doen.

Hoe het ook zij, we helpen je graag mee om je ideeën voor de wijk te realiseren.