LED-lampen Voordeel Berekeningswijze

LEDCoen Bosselaar van FDD-Duurzaam heeft een geweldige nauwkeurige vergelijkings-tabel gemaakt op grond van de volgende aannames. Hij heeft daarvoor een rekenmodel gemaakt dat ook rekening houdt met het kapitaalverlies van nog bestaande lampen die het nog doen:

  • De prijs van de oude lamp doet er niet toe, want als de oude lamp kapot gaat koop je natuurlijk een LED-lamp. Als je een lamp vervangt voordat hij kapot is, geef je je geld aan de LED-lamp wel eerder uit. Er is een zeker kapitaalverlies.
    Maar hoe groot is dat kapitaalverlies? Welnu, stel dat een LED-lamp 10 euro kost en 10 jaar meegaat, dan kost hij 1 euro per jaar. Stel dat je gloeilamp nog een half jaar zou meegaan, dan is het kapitaalverlies 0,50. Dat moet je dan bij de aanschafprijs optellen.
  • Hoe lang een LED-lamp precies meegaat hangt af van de branduren per week, ze zeggen dat een LED-lamp 25.000 branduren meegaat.
  • Als je aan elektriciteitskosten 5 euro per jaar bespaart, dan heb je je investering in dit rekenvoorbeeld terugverdiend in 10,5 / 5 jaar, oftewel iets meer dan twee jaar.
  • Maar hoe bereken je hoe lang een gloeilamp nog meegaat? We gaan ervan uit dat de gemiddelde gloeilamp op de helft van zijn levensduur is. Die levensduur kun je berekenen door de gemiddelde levensduur in uren van een gloeilamp (ongeveer 1200), gedeeld door het aantal branduren in een jaar.
  • Er is een rekenmodel gemaakt met wat rekenvoorbeelden. En vervolgens kijken of de uitkomsten ervan enigszins overeenkomen met andere tools. Een eerste vergelijking met LED Calculator leek vrijwel exact te kloppen, alleen kijken zij niet naar de terugverdientijd.
  • Er liggen een hoop veronderstellingen en schattingen aan ten grondslag, maar alles bij elkaar lijken de resultaten mij wel aannemelijk: bij 20 branduren per week verdien je een LED-lamp in plaats van een gloeilamp in 7 à 15 maanden terug (hoe meer licht een lamp geeft, des te korter de terugverdientijd) en een halogeenlamp in 7 à 24 maanden. Bij spaarlampen is de terugverdientijd veel te lang.

De oude formule die we hanteerden was:

(prijs LED-lamp – prijs oude lamp) / besparing per jaar, waarbij besparing per jaar = (52 * branduren per week * verschil in wattage)/ 1000 * prijs kWh.

Dit is de nieuwe formule:

(prijsLED + prijsLED/ (25.000/ (BrandurenPerJaar) ) * (0,5 * (LevensduurOorspronkelijkeLampInUren/ (BrandurenPerJaar) ) ) ) / (BrandurenPerJaar * (WattOorspronkelijk-WattLED) /1000 * prijskWh)