Over WASC

WASC = Witsenburgselaan, Antillenweg, Surinameweg en Curaçaoweg

In september 2015 zijn wij begonnen met het initiatief om onze buurt duurzamer, groener, veiliger en socialer te maken.

Joris Olde Rikkert en Niels Geurtsen zijn de bedenkers van deze buurtbeweging.

De oorspronkelijke gedachte was het duurzamer maken van de buurt door gericht te kijken naar ons energieverbruikte kijken, en ideeën aan te dragen hoe dit te verminderen. Tijdens de eerste bijeenkomst werd ook duidelijk dat een gezamenlijk initiatief gericht op sociale cohesie en groenvoorzieningen ook veel enthousiasme oplevert. Dit enthousiasme heeft geleid tot de vorming van een aantal groepjes, bestaande uit gepassioneerde, actieve buren, die zich richten op genoemde thema’s. Daarnaast is er een coördinatiegroep ontstaan die tot taak heeft de verschillende initiatieven onderling en richting externe partijen af te stemmen. Alle buren zijn welkom om te komen en gaan in alle groepen.

Er leven veel ideeën en er zijn veel initiatieven. Sommige ideeën zijn heel praktisch en hebben betrekking op de directe leefomgeving, zoals bijvoorbeeld het delen van gereedschap door een aantal gezinnen, of het gezamenlijke aanbrengen van tochtstrippen. Daar staan ook verrijkende voorbeelden tegenover die betrokkenheid van onder meer de gemeente vereisen, dan wel instemming behoeven van alle buurtbewoners; denk bijvoorbeeld aan verkeersmaatregelen, dan wel moestuintjes bij ‘Klein Heyendaal’.

Dat is ook de reden dat wij de volgende denkrichtingen als vertrekpunt willen hanteren voor alle initiatieven:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  1. De initiatieven zijn niet dwingend. Individuele situaties en opmerkingen gaan voor. De gezamenlijke initiatieven zijn namelijk geen onderdeel van een democratisch gekozen orgaan. Er zijn geen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
  2. We hebben grote ambities, maar we beginnen klein en dicht bij huis.
  3. Een gezamenlijk initiatief zorgt ervoor dat een situatie voor individuele huishoudens verbeterd. Het doel van van het gezamenlijk initiatief is dat de uitvoering van de plannen, kwalitatief,  economisch, sociaal en ecologisch gezien beter zijn dan iedere individuele actie afzonderlijk.

Samen door de buurt, en voor de buurt, dat is ons motto.

In april 2018 zijn inmiddels vele ideeën en wijkprojecten gerealiseerd. Maar er zijn ook nog genoeg ideeën om onze wijk duurzamer te maken en om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen.  De losse groepjes, gericht op verschillende thema’s, zijn samen gaan werken in één WASC werkgroep.  Ons motto staat ondertussen nog recht over eind, immers zonder de ruime inzet door de buurt voor de buurt hadden we de afgelopen jaren nooit zoveel kunnen bereiken. Tegelijk is dit een uitnodiging aan ons allen om dit komende jaren verder te laten groeien. Alvast dank daarvoor!