Bloementuin: de aanleg

We hebben een bloementuin, via dit overzicht leer je al onze ingezaaide bloemen kennen. Er is ook een Overzicht met zaadmengsel dat vorig jaar (2019) is ingezaaid. (Excel). En ook een aparte pagina met de vlindervriendelijke struiken in de haag. En een afdrukbaar overzicht van planten in de haag. (Word)

Bloementuin gereed voor het inzaaien van de bloemenVl

Sinds het buurtplan was goedgekeurd door de Gemeente Nijmegen houden we de buurt via deze pagina op de hoogte van de Bloementuin in opbouw:

25 kubieke meter vruchtbare aarde werd gestort

Om meer ecologische diversiteit te bevorderen wilden we  een deel van het grasveld op ons pleintje veranderen in een bloementuin, met inheemse bloemen. Dit plan is op een aantal buurtborrels in 2018 besproken en ook op het buurtfeest was het mogelijk het plan in te zien die op een site van de Gemeente voor commentaar en steun was geplaatst.

Het grasveld heeft ook een belangrijke sociale functie, die we wilden behouden.  De uitdaging is dus meer ecologische diversiteit te combineren met, zoals we dat noemen,  functiebehoud.

Kortom, het noordelijk deel wordt volledig gras – de rozenperk is op verzoek verwijderd – en beschikbaar voor buurtevenementen. En natuurlijk om te voetballen.

Door een haag over de volle breedte wordt het veld in tweeën gedeeld. In het zuidelijke deel komt dan een bloementuin en willen we tijdens het buurtfeest op 7 september a.s. gezamenlijk een insectenhotel plaatsen.

foto Cruydthoek

In het ontwerp is ook rekening gehouden met het transformatiehuisje.  De zichtlijnen op dit huisje worden vanaf de noordzijde onderbroken door de haag en vanaf de zuidzijde door het insectenhotel.