Wijkhelden

dsc02074Nijmegen is een schone stad. Tegelijkertijd kan het natuurlijk altijd beter, want er ligt nog regelmatig zwerfvuil en afval op straat.

De gemeente en Dar werken er samen aan dat het afval bij u thuis (gescheiden) opgehaald wordt, maar we willen ook wat doen aan het afval op straat. Dat kunnen we niet alleen. Hulp van u als inwoners die een steentje bij willen dragen is meer dan welkom.

Daarom brengt het project ‘Wijkhelden’ ouderen en jongeren bij elkaar om er samen voor te zorgen dat we allemaal fijn kunnen wonen in een stad die schoon, heel en veilig is.

De jongens en meisjes die als Wijkheld ingeschreven staan krijgen van de Gemeente Nijmegen een beloning voor het opruimen van zwerfvuil in hun buurt. Dit is € 2,50 voor iedere week waarin ze minimaal een keer gelopen hebben. (Maximaal € 2,50,- per week).

De begeleiders kunnen dit bedrag eenvoudig innen door in te loggen en de gelopen rondes te registreren. Het bedrag wordt maandelijks uitbetaald op rekening van de (hoofd)begeleider. Vooruitlopend op de uitbetaling ontvangt de begeleider een overzicht per mail van de uit te betalen bedragen per Wijkheld.

De begeleider dient een loopronde binnen twee maanden te registreren. Beter is het om dat kort na de loopronde te doen. Zo weet u zeker dat u zich later niet vergist en krijgen de Wijkhelden hun beloning zeker aan het begin van de nieuwe maand.

Voor meer informatie: lees hier

Aanmelden als Wijkheld kan ook op deze site: Aanmelden Wijkheld