Gierzwaluwen 2024

Jac: Onze Afrika-overwinteraars zijn weer teruggekeerd op hun oude nest in A9, ze zitten nauwelijks stil

Ook dit jaar kwamen de gierzwaluwen onze buurt weer bezoeken en werd dankbaar bruikbaar gemaakt van de vakantiewoningen voor zover deze niet gekraakt waren door woningzoekenden.

Annelies: Roodborst kraakte….wordt dat vechten?
Joost: Exit Roodborst, Enter Gierzwaluw

Gierzwaluwen 2024