FDD-groep Groen: Bijeenkomst 1

aanwezig: Judith, Annemarie, Marianne, Henk, Jac, Jan, Ruadi, Marcel & Wilfried

Na een voorstelrondje en aangegeven hebbende dat Maria en Theo ook nog graag meedoen, hebben we het volgende als voorstellen aan de buurt genoemd:

 1. BOOMSPIEGELS.
  Beplanten van de boomspiegels in Witsenburgselaan met bijvoorbeeld drie te kiezen planten (bv persicaria, aster, boshyacint) aan te vullen met bloembolletjes of kleinere bloemetjes (sneeuwklokje, vergeetmijnietje, krokusjes).

  • Waarom? Het verlevendigt het straatbeeld; geeft meer kleur; mogelijk meer bijen, maakt ons betrokkene bij elkaar en de straat.
  • Wat kost het? Geschat: persicaria 12-15 Euro per boomspiegel; gesteld dat alle bomen worden beplant: max 900 Euro. Andere zaden/ bolletjes: 3-5 Euro/ boom: totaal max. 1250 Euro. Dit project zou in combinatie met de groentegels gefinancierd kunnen worden door de gemeente , aangezien de jaarlijkse onderhoudskosten voor deze stukken naar verwachting hoger liggen dan deze eenmalige investeringskosten. Begroot is dan ook dat dit project voor de gemeente snel terug te verdienen is, wat potentieel jaarlijks ruimte maakt voor nieuwe projecten in de buurt. We vragen de gemeente/ wijkbeheerder om advies hierover.
  •  Voor/nadelen:
   • Voordeel: iedere bewoner kan voor ‘zíjn/haar’ boom kiezen om wel/niet mee te doen; we kunnen de al beplantte boomspiegels op elkaar afstemmen.
   • Nadeel: het is alleen nog de Witsenburgselaan betreffend, maar het is wel een haalbare eerste groene actie.
 1. GROENTEGELS
  Eigen beheer grasperkjes tussen de bomen. Dit sluit natuurlijk aan bij de eerstgenoemde actie.We vragen de gemeente/wijkbeheerder naar de mogelijkheid om de onderhoudsmensen van de gemeente, via de ‘groentegels’, die hiervoor beschikbaar zijn, kenbaar te maken dat ze de perkjes van de mensen die voor eigen onderhoud kiezen niet maaien of schoffelen.

  • Waarom?  We kunnen de perkjes beter, mooier zelf onderhouden; de grote grasmaaiers beschadigen de aanplanting op de boomspiegels en beletten uitloop van de kleine bollen en bloemen in het gras. 
  • Kosten: geen extra kosten; het bespaart de gemeente jaarlijks onderhoudskosten
  • Nadeel/voordeel: Ook dit is een individueel project, met gelijke voor- en nadelen als de boomspiegels.

DSC09303 (1)Link met sociaal: we kunnen eigen grasmachientjes (handmaaier) eventueel delen voor de perkjes; cq mensen kunnen voor en met elkaar de grasperkjes onderhouden.

Verder afgesproken acties:

-Jan vult nog aan over de derde actie: BEHOUD EIGEN REGENWATER, dat ook een link heeft met ‘duurzaamheid’, omdat het veel energie bespaart.

-Judith neemt contact op met wijkbeheerder, en met evt andere mensen die interesse hebben om hierbij aanwezig te zijn.

-Groen komt bij elkaar als we weten van de gemeente wat het wil doen en wanneer we zicht hebben op wie er in de buurt mee willen doen, bij voorkeur in november weer.

 

Op naar de groenere buurt en dank voor de enthousiasmerende gastvrijheid Judith!

 

FDD-groep Groen: Bijeenkomst 1