WASC so far so good, and how it can even be better

Zaterdag 14 mei was een positieve bijeenkomst bij Joris thuis. Er is veel nieuwe input vergaard, waarbij de buren die verhinderd waren uiteraard welkom zijn om nieuwe input, feedback, en suggesties ter verbetering door te geven.
Aanwezig: Ad, Anna, Bart, Friso, Ingrid, Jan, Joris, Marcel, Maria, Sonja, Thea, Theo, (+Loed)
Een succesvolle periode achter de rug, met onder meer de water- en spouwmuur-actie, 3de prijs bij het klimaatstraatfeest en het opbloeiende groenstroken plan.
Doel en uitdaging is nu het enthousiasme vasthouden en verspreiden. Dit is hoe de aanwezigen daarover denken(/dromen ;)):

Ingrid:  1) FDD-duurzaam vergaderingen zouden verbeterd kunnen worden door uitkomsten te concretiseren + Mogelijk te veel of te vluchtig uitgelegde acties -> Oplossing: Informelere gezamenlijke bijeenkomsten, waarop iedereen welkom is, en naar passie/enthousiasme de diepte ingegaan wordt (diepte mag maar hoeft niet).
Jan: FDD-water heeft 2 nieuwe leden & gaat goed, gestaag verder (5 nieuwe aanmeldingen).
Mia: FDD-sociaal (tijdelijk) opgeheven, omdat naasten-zorg in de buurt (naar steekproef) onder directe buren goed geregeld is.
Thea: Data van vergaderingen vielen net verkeerd.
Friso: WASC moet niet afkabbelen: -> oplossing: we moeten behoeftes, aanbod & aannames valideren met een keuken-tafel-gesprek/enquête.
Anna: Naast de nieuwe algehele buurtbijeenkomsten zou er ook ruimte gemaakt moeten worden om concreet en in kleinere groep tot een gezellig gesprek te komen. -> Oplossing: Vaste prik: zaterdagmiddag 17:00 (en mogelijk eender welke zonnige dag) op het pleintje, een stoel & drankje meenemen.
Sonja: Een vast moment voor de buurt heeft inderdaad de voorkeur, iets om op terug te vallen, en zodanig ook mogelijke bron voor succesvolle acties. Een enquête zou het vormen van acties kunnen helpen, bijvoorbeeld bij de aanname van FDD-sociaal.
Theo: 1) Mensen meer betrekken, dit kan door: a) maandelijkse algehele bijeenkomst, waarop groepjes kunnen laten zien wat er is bereikt, en nieuwe plannen pitchen, om zodanig de buurt in persoon te informeren en te activeren om mee te organiseren/profiteren van de acties.2) Meer transparantie: enthousiasme en activiteiten uitstralen naar de buurt -> pleintjes vergaderingen.
Bart: Meer samen doen leidt tot meer samenhang. Printjes voor de niet-computerende buren, en een activiteiten bord in de buurt.
Ad: Het gaat goed! De inspanningen zijn prachtig en interessant. Verkeer wordt dagelijks in de gaten gehouden. Niet iedereen is bekend met elkander, het zou leuk zijn als iedereen elkaar kan begroeten. -> Oplossingen: 1) Een printje met buurtplattegrond met namen van bewoners en met als stip op de horizon 2) een smoelenboek. -> Een selfie-stand op het buurtfeest zou daarvoor een uitkomst bieden. 3) Buurtfeestnaambadges het hele jaar door, bij algehele bijeenkomsten.
Marcel: FDD-groen: Boomspiegel plan gaat goed, en leidt tot visueel/tastbaar resultaat. Geen behoeftes opdringen, en niet te overhaast grote plannen klaarstomen. Voorstel tot nieuwe activiteit/groep: Buurtbierbrouwen.

In welke vorm kan het klimaatstraatfeest bijdragen aan deze nieuwe ideeën & plannen:
 • We moeten vieren dat er al zo veel gelukt is!
 • WASC DAG: Middag / avond, liefst op het plein, anders binnen. Thema: voortgang vertellen, succes vieren, ideeën verzamelen en meedoen
 • WASC TOON: Alle groepen tonen hun voortgang en plannen (flappen, slideshow, demo’s)
 • WASC VOICE: Verkiezing van de leukste actie en de meest effectieve actie.
 • WASC OOGST: Verzamelen van ideeën, suggesties voor nieuwe of verbeterde acties. Enthousiasme kweken; roepen is meedoen. Opvolgen door gerichte inventarisatie van wensen.
 • WASC- & STEUNKRAAMPJES: Info-markt voor de FDD-groepjes, en ruimte geven voor het verhaal van helpende partijen (Gemeente, Hello Sun, Wanco, Van de Bron, Buurkracht, …)
 • WASC TOON 2: Inspirerende film Tomorrow (LUX) over buurtinitiatieven over de hele wereld kan op het plein getoond worden.
 • WASC MUZIEK: muzikanten uit de buurt en omgeving vragen voor muziek: koor, bandje,etc.
 • WASC-LOGO tekenwedstrijd voor de kids van 0 tot 120 jaar.
 • WASC KENT: Experts uit de buurt gaan op verschillende gebieden in gesprek met buren over zonnepanelen, zorg, groen, infrastructuur, cultuur,…
 • WASC KOOKT: Amerikaans buffet: iedereen brengt een stukje van het buffet mee.
De zorg van het houden van twee feesten in de buurt (klimaat + buurtfeest) is dat de opkomst verlaagd wordt. Samenvoegen tot 1 feest lijkt het meest haalbaar. De mogelijkheid hiertoe wordt door Friso, Theo en Joris verkend.
Van de € 1000 moet €500,- besteed worden aan een klimaatstraatfeest. De rest mag ook voor het houden van andere bijeenkomsten & acties worden gebruikt.
Een buurttent lijkt een nuttige investering, deze kan voor alle volgende buurtfeesten/bijeenkomsten worden gebruikt. En bovendien ter beschikking worden gesteld aan alle buren, voor het het houden van een feestje. Sonja en Theo gaan op zoek naar de meest geschikte tent. Joris kijkt voor de lange termijn naar een zonnepanelentent in samenwerking met TU Twente of het lenen van een 4-daagse-tent in samenwerking met Stichting 4daagsefeesten of de Gemeente.
Sonja, Bart, Theo, Anna, Friso, Ingrid en Joris gaan in ieder geval de schouders onder het klimaatstraatfeest zetten.
Joris heeft contact met de buurtfeestcommissie opgenomen, en plant samen met Friso en Theo een bijeenkomst, om samen met de commissie af te kunnen stemmen. Na deze bijeenkomst worden er concrete plannen gemaakt door in ieder geval bovenstaande groep (Sonja tot Joris) met mogelijke andere FDD’ers en wel of niet de buurtfeestcommissie (afhankelijk van de uitkomst). Hierop volgend wordt een nieuwe plenaire FDD/buurt vergadering gehouden om concrete plannen kenbaar te maken.
Dit alles om uiteindelijk een mooi klimaatstraatfeest te kunnen ervaren.
Dank voor de input en tot snel.
WASC so far so good, and how it can even be better