Aanleg bloementuin goedgekeurd en opgestart

De paadjes zijn gereed volgestort met schelpenzand (2000 kilo). De haag bestaande uit diverse bloemenstruiken is 29 maart door diverse buurtbewoners met de gemeente Nijmegen samen geplaatst.

Aannemer met grondwerk klaar

25m3 eruit

Ondertussen is de aannemer klaar met het grondwerk: 10 cm werd afgegraven en 25 m3 rijke aarde wordt gestort, paadjes worden aangelegd als ook een geul waar we op vrijdag 29 maart de haag plaatsten.

Op 17 juli 2018 hebben we een plan ingediend op de site Mijn Wijkplan van de Gemeente Nijmegen. We hebben de variaties in de plannen besproken op onze buurtborrels en op het buurtfeest in september mensen opgeroepen hun steun te geven op de site van de Gemeente. Dat heeft gewerkt! Ons Wijkplan is goedgekeurd en de Gemeente gaat het met onze hulp uitvoeren in de komende weken.

Het ingediende plan past heel goed bij eerdere acties van ons buurtje. in 2016 zijn we de beste klimaatstraat van Nijmegen geworden, landelijk waren we derde! Vorig jaar hebben we gezamenlijk gierzwaluwkasten gemaakt, er hangen er nu heel wat! Afgelopen najaar hebben we op het buurtfeest insectenhotels gemaakt, waar hopelijk komend jaar heel wat insecten in zullen nestelen!

Eerdere versie

Op 20 november werd met de Gemeente en de initiatiefnemers gesproken over onze wijkwens. “Het ontwerp ziet er goed uit” sprak de Gemeente op de site. “Onze groenopzichter heeft geadviseerd en daarop wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Aangegeven is dat gezonde bomen niet gerooid worden.” Wij hebben aangegeven dat de insteek is om deze rotonde zelf te gaan onderhouden.

Tijdspad

Vanaf 18 maart 2019 begon de aannemer namens de Gemeente de grondwerkzaamheden uit te voeren. Dat heeft voornamelijk bestaan uit het afgraven van de grond waar de bloementuin komt. Aansluitend gaan we op vrijdag 29 maart met een ploeg buurtbewoners de haag planten en zaaigoed uitzetten voor planten en bloemen die vriendelijk zijn voor insecten. Tijdens het buurtfeest later dit jaar gaan we gezamenlijk het insectenhotel bouwen. We gaan hierover nog in overleg met de Gemeente.

Het goedgekeurde plan

Inheemse bloementuin

Om meer ecologische diversiteit te bevorderen willen we  een deel van het grasveld op ons pleintje veranderen in een bloementuin, met inheemse bloemen.

Echter, het grasveld heeft ook een belangrijke sociale functie, die we moeten behouden.  De uitdaging is dus meer ecologische diversiteit te combineren met, zoals we dat noemen,  functiebehoud. Kortom, het noordelijk deel wordt volledig gras en beschikbaar voor buurtevenementen. En natuurlijk om te voetballen.

Door een haag over de volle breedte wordt het veld in tweeën gedeeld. In het zuidelijke deel komt dan een bloementuin en willen we een insectenhotel plaatsen.

Insectenhotel tijdens buurtfeest

In het ontwerp is ook rekening gehouden met het transformatiehuisje.  De zichtlijnen op dit huisje worden vanaf de noordzijde onderbroken door de haag en vanaf de zuidzijde door het insectenhotel.

Voor meer informatie houden we op een aparte pagina over de bloementuin jullie op de hoogte en hoe we met elkaar voor de bloementuin blijven zorgen. Lees meer

Aanleg bloementuin goedgekeurd en opgestart