Laanbomen (onderhoud/vervanging)

Onlangs hebben we een brief van de gemeente Nijmegen ontvangen over onderhoud van bomen in onze straat.

Nadat er in het voorjaar een flinke tak uit een boom op een auto was gevallen ontstonden er zorgen in de straat over staat van de oudere bomen.
We hebben contact gezocht met de gemeente Nijmegen met de vraag wat het beleid is met betrekking tot deze bomen, m.a.w. wat is het snoeibeleid en weet de

gemeente Nijmegen in welke staat de bomen verkeren. Hiervoor is in juni een brief naar de gemeente Nijmegen gestuurd.

Samengevat daarin de volgende vragen, aangevuld met antwoorden van de gemeente Nijmegen.

 • Vraag: We hebben eerder begrepen dat bomen jaarlijks geschouwd worden. Kunnen rapportage hierover inzien.
  Antwoord: Gegevens staan per boom in ons digitale beheersysteem, bij specifieke vragen kunnen we het uitgevoerde werk/controles toelichten.
 • Vraag: Kunt u ons vertellen hoe de bomen waar een gebrek bij wordt geconstateerd, nader worden onderzocht?
  Antwoord: Afhankelijk van het gebrek dat wordt waargenomen wordt een nader onderzoeksmethode bepaald.
 • Vraag: Kunt u ons vertellen welke bomen in deze buurt een gebrek hebben en hoe het behandelplan daarvoor is?
  Antwoord: Het betreft veel bomen en veel informatie, bij een specifiekere vraag kunnen we het bespreken.
 • Vraag: Hoe komt het snoeiplan tot stand?
  Antwoord: Bomen worden standaard 1x per 4 jaar gesnoeid naar behoefte. Wanneer uit veiligheidscontroles blijkt dat meer snoei nodig is dan wordt deze uitgevoerd.
 • Vraag: We willen ook graag weten om welke bomen het daarbij gaat.
  Antwoord: De bomen worden in 2023 allemaal nagelopen of er snoei nodig is. Dit is in 2019 ook uitgevoerd.
 • Vraag: Ook willen we graag weten hoe het beleid om de levensduur van bomen te maximaliseren er uit ziet en welke criteria gehanteerd worden met betrekking tot hetzij snoei, hetzij kroon inname, hetzij kap en herplant uit te voeren.
  Antwoord: Graag nader toelichten. In de basis behouden we bomen zo lang als dat ze veilig zijn of duurzaam in stand te houden zijn. Vervanging van goede bomen wordt niet gedaan.

Ondertussen heeft menigeen gezien dat er afgelopen zomer regelmatig aan de bomen is gewerkt en dat er diverse onderzoeken zijn uitgevoerd. Het lijkt er op dat de gemeente de voorgenomen schouw van 2023 heeft vervroegd naar dit jaar. Dat heeft gaandeweg opnieuw geleid tot een dialoog met de gemeente Nijmegen, waarin we naar aanleiding van een conceptbrief verschillende vragen hebben gesteld.

 • Vraag: De bomen voor huisnummers 3, 16 en 26 staan nu ook op de lijst om te kappen.
  Op een eerder overzicht stonden deze bomen met alleen een indicatie om te snoeien.
  Antwoord: De bomen die in de laatste tekening staan om te vervangen hebben gebreken. Dit kan ernstig zijn (geen direct gevaar) tot gebreken die moeilijk in te schatten zijn of later zeker weer problemen opleveren. Hiervan hebben we de keuze gemaakt om als we bomen gaan vervangen we ook naar de gehele laan kijken.
  We kunnen niet nu bomen vervangen en over een half jaar en erna nog een keer. Daarom kijken we verder, welke bomen hebben een goede toekomstverwachting en zorgen voor veiligheid.
  De bomen die nu zijn aangegeven staan mooi verspreid en geven de mogelijkheid om de laan te vernieuwen zonder het verval van grote delen van de laan, waardoor veel kap in een keer noodzakelijk is en het effect zeer groot is voor de gehele straat (voor mens en dier).
 • Vraag: De boom voor nummer 53, moest nader onderzocht worden. Enkele weken geleden kwam men om hem te snoeien, hetgeen niet lukte, omdat er auto’s van onbekenden geparkeerd stonden. Nu blijkt hij vervangen te moeten worden. Vanwaar deze veranderingen?
  Antwoord: Om deze boom te behouden is dusdanig ingrijpende snoei nodig dat er van de vorm van de boom ernstig wordt aangetast en hierbij ook het risico is op vervolgschade bij wind of storm. Hierbij kunnen grote takken afbreken dat we proberen te voorkomen. Daarom wordt deze eerst veilig gesnoeid voor de korte termijn en daarna wel vervangen.
 • Vraag: Biodiversiteit speelt kennelijk een rol om de te kappen bomen te vervangen door honingbomen.
  Ik lees op internet dat de Honingbomen pas gaan bloeien als ze 10 tot 20 jaar oud zijn. De bloemen trekken veel bijen aan. Dat zou dus nog vele jaren kunnen duren! Hoe oud zijn de honingbomen die hier geplant gaan worden?
  Ik kon weinig vinden over de stam van de honingboom. De stam van de Robinia’s is erg onregelmatig en daardoor heel geliefd bij boomklevertjes en soms ook boomkruipertjes. Hoe zit dat bij de stam van de honingboom? We moeten de mooie boomklevertjes toch niet kwijt raken!
  Antwoord: Het zoeken van een passend soort is een lastig keuze ook al lijkt het soms eenvoudig. Bomen in een stedelijke omgeving moeten aan veel voorwaarden voldoen. Dit op zowel technisch aspect (geen oppervlakkige worteling, een harde houtsoort enz.). Bij de keuze voor deze boom is gekozen voor een boom die qua uiterlijk het meest lijkt op de Acacia (blad en grilligheid van de takken)  maar ook een bijdrage levert voor de biodiversiteit door op een moment te bloeien waarop er minder nectar tot de beschikking is. Het klopt dat het een aantal jaar duurt voordat de boom gaat bloeien maar dat is van veel soorten te benoemen. Daarbij zorgen we er ook voor dat de bestaande Acacia’s zo lang mogelijk blijven staan en de herplant niet alleen door de Honing boom wordt gedaan maar later ook weer door acacia of een ander soort. Juist door de diversiteit van de laan zal de biodiversiteit worden verbeterd.
 • Vraag: De boom voor ons huis stond er al lang toen we hier 45 jaar geleden kwamen wonen, dus die is niet zo kwetsbaar!
  Antwoord: Ik begrijp je reactie maar de, sommige onzichtbare, veranderingen die de openbare ruimte hebben doorgemaakt zorgt echt voor risico’s op uitval. Droogte, parkeren, graven i.v.m. kabels en leidingen, meer verharding enz. De bomen die er nu staan hebben op hun gemak hun wortelstelsel kunnen ontwikkelen, in deze tijd is er minder goede groeiplaats en geeft dat vaak problemen die doorslaan in uitval van sommige soorten.
 • Vraag: Hoe oud zijn de honingbomen die jullie gaan planten? Ik vraag me, na het lezen van informatie over de honingboom op internet, af of ik de bloei en de bezoekende bijen nog mee zal kunnen maken. En ik hoop dat de honingboom ook aantrekkelijk is voor vogels, ik kan geen info daarover vinden.
 • Antwoord: We planten een maat aan die al wel een aantal jaar op de kwekerij heeft gestaan, hoeveel durf ik niet te zeggen, 5 a 10 jaar?. De bomen hebben de maat 16-18cm (stamomtrek), dit is standaard bij de bomen die we aanplanten.
  Het exacte soort honingboom die we gaan aanplanten is de Sophora japonica ’Regent’.
  Deze begint relatief jong te bloeien, ook in ons klimaat. Al na acht à tien jaar zijn de eerste bloeiwijzen te verwachten, dat is tien jaar eerder dan bij de basissoort.
  Voor vogels kan ik ook niets vinden, naast natuurlijk nestgelegenheid. Vooral voor bijen en vlinders is het een waardboom.
  Sophora japonica ’Regent’.
  Eigenschappentabel van 75 veelvoorkomende straatbomen.

  Vraag: Je schrijft op één plaats dat de acacia’s door veranderingen in de openbare ruimte nu minder geschikt zijn om zich hier goed en veilig te ontwikkelen. Elders schrijf je dat in de toekomst herplant door acacia’s of een andere soort zal worden gedaan, i.v.m. biodiversiteit. Dat botst voor mijn gevoel.
  Antwoord: Alleen acacia’s herplanten is geen optie maar mengen van soorten wel. (Acacia’s geven vaak veel boomwortelopdruk, als ze hun voedsel niet goed kunnen vinden).

  N.a.v. eerdere vraag over Haagbeuken
  Antwoord:
  na de vakantie is ook een extra controle uitgezet voor de haagbeuken. De resultaten verwacht ik binnenkort, maar verwacht eigenlijk dat hier niets uit gaat komen omdat de betreffende bomen eerder al gecontroleerd zijn.
  Wedervraag:
  Het beleid richt zich vooral op de Robinia’s. Over het pleintje met de Haagbeuken wordt verder weinig gezegd. 
  Fijn om te horen dat ze verder gezond zijn, maar meer inzicht in het beheerbeleid daarvan zou fijn zijn. Eventueel ook wat vooruitzichten zijn. 

Na bovenstaande antwoorden op onze vragen hebben we de gemeente Nijmegen geadviseerd om de (concept) brief, met enkele kleine redactionele aanpassingen, te verzenden en reacties uit de buurt af te wachten. Enerzijds vinden we het jammer dat oude Robinia’s het veld moeten ruimen, maar anderzijds snappen we ook dat er buurtbewoners zijn die zich zorgen maken over de veiligheid. Het is aan de gemeente Nijmegen om daar een middenweg in te vinden.

Enkele vragen die zijn gesteld in de Wascapp, zijn mogelijk hierboven al beantwoord. We zouden voor de Sophora japonica ’Regent’ ook liever een inheems alternatief zien. Vandaar ook dat we een link naar de eigenschappentabel hierboven heb toegevoegd. Een suggestie voor een beter alternatief, dat goed in het bestaande straatbeeld past, hebben we echter zelf nog niet gevonden. Mochten er suggesties zijn dan horen we het graag en als daar voldoende consensus over is, dan kunnen we die suggesties alsnog bij de gemeente Nijmegen onder de aandacht brengen.

Mochten er verder nog vragen zijn over dit bericht, dan kunnen die uiteraard gesteld worden aan info@wasc.nl.Laanbomen (onderhoud/vervanging)