Gierzwaluwen vanaf nu welkom

Wie goed opgelet heeft kon al zien dat in navolging van de workshop ‘Gierzwaluw-kasten maken’ tijdens de midwinter borrel 2018 de nodige reeds zijn geplaatst door Rick samen met de bewoners.

Gierzwaluwen vanaf nu welkom