Smart Emission: onderzoeks project in de buurt

IMG-20160329-WA0000 Door Coen:

De bewoners van W52 doen mee aan “Smart Emission”. Smart Emission is een project van de universiteit, dat uiteindelijk moet leiden tot fijnmazig inzicht in de luchtkwaliteit, geluid en trillingen. Er bestond al een Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, maar de gegevens die dit oplevert zijn te globaal om de lokale invloed te meten van bijvoorbeeld houtstook, de nabijheid van verkeerslichten, een supermarkt of een garage. Door middel van een groot aantal relatief goedkope meetinstrumenten wil men informatie verzamelen over dit soort lokale factoren. In de tuin van W52 staat nu ook zo’n meter.

IMG-20160329-WA0001Het project Smart Emission bevindt zich nog in de pilotfase. Ze zijn nu nog bezig met het uitzoeken hoe je de metingen moet interpreteren en corrigeren op weersinvloeden. Meer informatie is te vinden op http://www.ru.nl/gpm/onderzoek/smart-emission-website/we/

Smart Emission: onderzoeks project in de buurt