Gesprek gemeente

Samen hebben Niels & Joris vrijdagmiddag, met steun in de rug van de buurt, en de tekeningen en mindmap onder de arm, een veelbelovend gesprek gehad met Jos van der Lint van Loket Duurzaam Wonen

Gemeente Nijmegen. Van der Lint vertelde ons dat over de gehele milieuafdeling van de Gemeente Nijmegen zeer enthousiast is gereageerd op onze eerste mail. Ook vanwege het samenvallende doel: Nijmegen wil energie-neutraal worden in 2045 (zie Power2Nijmegen.nl) en heeft daar exact deze initiatieven voor nodig, waardoor de gemeente heeft aangegeven ons te willen ondersteunen waar mogelijk. Van der Lint werd nog enthousiaster toen wij vertelden dat onze plannen zeer zeker niet beperkt zijn tot verduurzaming van de buurt maar dat net zo hoog op de agenda, de sociale kant staat en dat ook hiervoor al veel goede plannen zijn gemaakt. Vanwege de kennis, animo & goede plannen heeft de gemeente mogelijk zelfs plannen met onze buurt & het promoten van de dag van de duurzaamheid op de npo.

Het eerste gesprek heeft ook al concretere stappen tot gevolg gehad: met onafhankelijke besparingsdeskundigen van de gemeente wordt een lijst met besparingsmogelijkheden samengesteld voor ons zodat iedereen in de buurt zelf kan kijken wat er gedaan kan worden voor energiebesparing. De gemeente gaat op ons verzoek ook na, of wij een korte uitleg/cursus kunnen krijgen ter in kaart brenging van besparingsmogelijkheden zoals het gebruik en het lenen van een infraroodcamera om warmtelekken op te sporen. De Gemeente gaat op ons verzoek ook werk maken van Youtube video’s die dit proces ook uitleggen & visualiseren.

Ook is ons een en ander verteld over subsidies; bijvoorbeeld voor het afkoppelen van regenwater: links naar folders over deze en andere subsidieregelingen zullen wij ook snel op wasc.nl zetten (subsidieaanvragen kunnen slechts tot 31 december 2015 worden ingediend).

Wij hebben ook navraag gedaan naar alle soortgelijke initiatieven in de buurt zodat we hier lering uit kunnen trekken, en zodat we ook zeker niet het gevoel hebben dat wij er alleen voor staan (Van der Lint verzekerde ons er wel van dat ons initiatief met zijn inventiviteit en verscheidenheid aan verbeterplannen uniek is in deze omgeving). Naast de Berchenstraat (medewinnaar van de Klimaatstraatfeest prijs; misschien ook iets voor ons?) en IEWAN (zie iewan.nl; iedere eerste zaterdag van de maand rondleiding) in Nijmegen; is de website www.participatiekaart.nl speciaal gemaakt om aan deze vraag te beantwoorden (een korte blik vertelt ons dat er in Nijmegen 232 projecten zijn gedaan).

Om gerichte ondersteuning van de gemeente te kunnen ontvangen hebben wij de verschillende ideeën proberen onder te brengen in categorieën zijnde: Raamwerk, Duurzaamheid, Sociaal, Groen, Verkeer&Veiligheid, WASC.nl. Een lijst met categorieën en daarbij horende ideeën zullen door Joris opgestuurd worden naar de gemeente, waarop de gemeente ons een lijst met gepaste contactpersonen per categorie zal terugsturen.

Gesprek gemeente