Brief over energiecoöperatie aan gemeente

We hebben eerder gepubliceerd over de (WASC) Commissie Duurzaam en het voornemen om een energiecoöperatie op te richten voor zonnepanelen. Inmiddels hebben we ons behoorlijk verdiept in de mogelijkheden hiervoor.
Zo hebben we gezocht naar vergelijkbare initiatieven in Nederland en Nijmegen en zijn onder meer op het spoort gekomen van Hier Opgewekt in Eindhoven. Zij hebben afgelopen jaren de nodige hobbels moeten overwinnen om  een energiecoöperatie op te zetten en hebben alle ervaring die ze hebben opgedaan gedeeld op een mooie en toegankelijke website. Voor mensen die hier meer in willen verdiepen kunnen we dit zeker aanbevelen: www.hieropgewekt.nl

Dichter bij huis hebben we ons eigen netwerk aangesproken en zijn onder meer in contact gekomen met vertegenwoordigers van Windpark Nijmegen-Betuwe en Power 2 Nijmegen. Ondertussen bleek ook dat scholengemeenschap NSG haar dak beschikbaar wil stellen aan een coöperatie voor zonnepalen. Samen met bewoners van de buurt Groenewoud, zouden we hier ook op mee kunnen liften. Kortom: er gebeurd best veel in Nijmegen, maar het is op de een of andere manier lastig om ter zake te komen.

Juist dat -en waarom wij denken dat dat zo is-  hebben we in een openbare brief aan de gemeente gestuurd. Samengevat vragen we de gemeente de randvoorwaarden te creëren waarmee we dit soort burgerinitiatieven makkelijker van de grond kunnen tillen. Niet alleen voor ons, maar ook van diverse andere initiatieven die in Nijmegen worden opgestart.

We verwachten dat we over deze brief met de gemeente in gesprek kunnen treden, eventueel samen met ander initiatiefnemers in Nijmegen. Er zit dus best beweging in en op deze website zullen jullie op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
resultaat energiecooperatie V3

Brief over energiecoöperatie aan gemeente