Auteur: beheer

24 oktober Nacht van de Nacht

24 oktober Nacht van de Nacht

Het overmatig en onnodig gebruik van licht heeft grote gevolgen op de maatschappij, hierbij valt te denken aan gevolgen bij de mens, maar ook dieren, planten en zelfs de economie worden hier negatief door beïnvloedt. De nacht van de nacht richt zich dit jaar in Gelderland vooral op bedrijven. En de manifestaties zijn vanwege de Corona-golf nu on-line.

Buurtfauna

Buurtfauna

Tussen de Appjes met bloemen uit onze bloementuin duiken ook steeds vaker foto’s op van insecten die om en nabij onze buurt worden gespot. Ook daarvan zijn de namen van harte welkom. Zie meer hierover onze buurt WASC-app.