Inspiratie ronde Hemelwater

Op dinsdag 23 mei heeft Hans Visser van de Gemeente Nijmegen op 11 adressen advies uitgebracht over het afkoppelen van de regenpijpen om zodoende het hemelwater in de eigen tuin op te vangen. Daarbij is foldermateriaal aangereikt waarop alle informatie over de daadwerkelijke aanpak is te vinden.

Ben je op zoek naar meer informatie over mogelijkheden, aanleg, subsidieaanvraag dan kun je terecht op internet onder Waterservicepunt Nijmegen.

Twee buurtgenoten konden op 23 mei niet aanwezig zijn maar hebben wel interesse. Zij kunnen aan Hans Visser individueel advies vragen via het email adres  waterservicepunt @ nijmegen . nl. Dit geldt trouwens ook voor ieder die nog vragen heeft over de eigen aanpak.

Via digitaal loket gemeente Nijmegen kun je het formulier voor de subsidieaanvraag invullen of downloaden. Aanvraag van subsidie en realisering van het project moeten binnen een periode van zes maanden worden afgewerkt.

Een aantal van jullie heeft ons gevraagd naar bedrijven die de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarin is moeilijk te adviseren. Wij denken aan een tuinbedrijf, een installateur of een klusjesman. Wij houden ons aanbevolen voor jullie eigen ervaringen of suggesties.

De Gemeente Nijmegen biedt ons een stadswandeling aan om te bekijken hoe in de stad al op diverse locaties  en aan openbare gebouwen het hemelwater is afgetapt zodat dit niet meer in het openbaar riool terecht komt. De lengte van de wandeling is ongeveer 2 kilometer en de wandeling met uitleg duurt 2 uur. De start is in de hal van het stadhuis.

Deze wandeling staat gepland op donderdag 13 juli om 14.00 uur. In verband met de groepsgrootte is aanmelden vooraf nodig. Aanmelden kan via het info @ wasc  mail adres.

Wij wensen je een goede zomer met goed regenwater.

Jan  & Theo

Inspiratie ronde Hemelwater