Behoud van eigen hemelwater

Afkoppelen regenwater2

Behoud van eigen hemelwater

Beste buurtbewoner,

Een van de eerste groene duurzame activiteiten in onze buurt is het behoud van eigen regenwater. Graag willen wij u daarover informeren:

Regenwater is behoorlijk schoon. Het is jammer dat dit zomaar via de regenpijp in het riool loopt. Een betere aanpak is het regenwater van de daken af te koppelen en de tuin daarmee te bevloeien. Op onze hoge droge zandgrond zakt dit water heel snel weg.

Een groot voordeel daarvan is ook dat bij heftige regenbuien het riool en de zuiveringsinstallaties minder belast worden.

Om afkoppeling van regenwater te bevorderen heeft de gemeente een aantrekkelijke subsidieregeling. Bij bovengrondse lozing van het regenwater in uw tuin of vijver ontvangt u €10 per m2 afgekoppeld dakoppervlak. Met weinig of geen kosten kunt u zo bijdragen aan een gezonder waterbeheer. Alle informatie hierover is te vinden op www.waterbewust.nl.

Voorstel: De waterexpert van de gemeente kan de mogelijkheden voor afkoppeling bij uw perceel bekijken en u een gratis advies geven. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden via deze link

(klik hier voor: Handige informatie brochure Gemeente Nijmegen en Waterbewust)

 

Bron: Brochure Gemeente Nijmegen
Bron: Brochure Gemeente Nijmegen
Behoud van eigen hemelwater