Buurtfauna

Buurtfauna

Tussen de Appjes met bloemen uit onze bloementuin duiken ook steeds vaker foto’s op van insecten die om en nabij onze buurt worden gespot. Ook daarvan zijn de namen van harte welkom. Zie meer hierover onze buurt WASC-app.

WascApp

WascApp

In deze anderhalvemetersamenleving, met sociale isolatie en veel mensen die kiezen voor vrijwillige quarantaine is het nogal lastig om met elkaar in contact te blijven. Vandaar dat we een WhatsApp groep willen starten voor onze wijk: WascApp. WhatsApp is bij